Mua chung Netflix 

50.000 

Đăng ký Netflix rất đơn giản – chỉ cần truy cập Netflix.com và làm theo quy trình đăng ký. Bạn sẽ được yêu cầu chọn gói bạn muốn đăng ký.