Mua chung Pixteller

120.000 

PixTeller là một công cụ “làm cho các nhà thiết kế (gần như) lỗi thời”. Không, đây không phải là lời thoại của tôi, mà là từ TechCrunch!