Mua chung Copyscape

120.000 

Copyscape được tạo ra bởi nhà phát triển người Anh Gideon Greenspan vào năm 2003. Đây là một công cụ phát hiện đạo văn trực tuyến