#1. Spamzilla - 6.95$/ tháng

  • Home
  • #1. Spamzilla – 6.95$/ tháng
Spamzilla

SpamZilla là gì?

SpamZilla là một công cụ giúp bạn tìm và xác nhận các miền đã hết hạn và bị loại bỏ.
Bạn có thể sử dụng các tên miền này cho mục đích SEO hoặc để xây dựng các trang web thích hợp.
Có một số cách để tận dụng các miền đã hết hạn cho SEO.
Đầu tiên, bạn có thể có được miền đã hết hạn và chuyển hướng 301 đến trang web của bạn.
Có một số cách khác nhau để thực hiện điều này. Bạn có thể thực hiện chuyển hướng 301 thẳng đến trang chủ. Tôi chỉ đề xuất phương pháp này nếu miền siêu liên quan.
Phương pháp thứ hai là tạo một trang trên trang web của bạn dành riêng cho chủ đề của miền đã hết hạn. Sau đó, bạn sẽ chuyển hướng 301 tên miền đến trang mới.
Mục tiêu của việc thực hiện một trong hai phương pháp là tăng quyền hạn cho trang web của bạn với tốc độ nhanh chóng. Làm sao vậy? Vì bạn đang có được tất cả các liên kết ngược mà miền hết hạn đã tạo.
Tôi gọi phương pháp này là Kỹ thuật Sáp nhập.

Kỹ thuật Sáp nhập
Bạn cũng có thể sử dụng các miền đã hết hạn để xây dựng mạng lưới các trang web liên kết đến của bạn. Đây được gọi là mạng blog riêng tư và nó đi kèm với rủi ro đáng kể. Tôi sẽ không đề cập đến PBN ở đây, nhưng điều đáng nói là nếu bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro nhiều hơn.
Cách sử dụng Spamzilla để tìm các miền đã hết hạn
Sử dụng một công cụ như SpamZilla là giai đoạn đầu tiên của quá trình mua lại miền hết hạn. Lý do thậm chí sử dụng một công cụ như vậy là để hợp lý hóa các nỗ lực của chúng tôi.
Ví dụ: bạn có thể sử dụng một công cụ miễn phí như ExpiredDomains.net, nhưng họ không có cách hiệu quả để lọc qua hàng nghìn tên miền. SpamZilla thì có.

 

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Ngân Hàng

– VietComBank: Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi Nhánh Bà Rịa
– Chủ TK: Nguyễn Lê Quốc Dũng – MSTK: 0531002541011.

– TechComBank: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi Nhánh Bà Rịa
– Chủ TK: Nguyễn Lê Quốc Dũng – MSTK: 19028100778028.

Paypal

– Email: quocdungctt13@gmail.com

Thông tin liên hệ

– Sđt: 0937820544 Mr. Dũng

– Email: quocdungctt13@gmail.com

– Fanpage: https://www.facebook.com/Mua-chung-ahrefs

– Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/muachungahrefs/