Lucidchart

lucidchart-image

Lucidchart là công cụ lập biểu đồ cuối cùng cung cấp cho các doanh nghiệp và cá nhân chuyên nghiệp một nền tảng lưu đồ thân thiện với người dùng dựa trên web được tải với nhiều tính năng và khả năng để giúp họ đáp ứng nhu cầu lập sơ đồ của họ. … Lucidchart là một công cụ sơ đồ lý tưởng để động não và quản lý các dự án.

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Ngân Hàng

– VietComBank: Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi Nhánh Bà Rịa
– Chủ TK: Nguyễn Lê Quốc Dũng – MSTK: 0531002541011.

– TechComBank: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi Nhánh Bà Rịa
– Chủ TK: Nguyễn Lê Quốc Dũng – MSTK: 19028100778028.

Paypal

– Email: quocdungctt13@gmail.com

Thông tin liên hệ

– Sđt: 0937820544 Mr. Dũng

– Email: quocdungctt13@gmail.com

– Fanpage: https://www.facebook.com/Mua-chung-ahrefs

– Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/muachungahrefs/