Canvas

canva-image

Canvas là một hệ thống quản lý khóa học hỗ trợ học tập và giảng dạy trực tuyến. Nó cho phép các giáo sư đăng điểm, thông tin và bài tập trực tuyến. Nó đang được sử dụng bởi các trường đại học và cao đẳng trên toàn thế giới. … Canvas cung cấp các công cụ để hỗ trợ học tập trực tuyến theo nhiều cách khác nhau.

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Ngân Hàng

– VietComBank: Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi Nhánh Bà Rịa
– Chủ TK: Nguyễn Lê Quốc Dũng – MSTK: 0531002541011.

– TechComBank: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi Nhánh Bà Rịa
– Chủ TK: Nguyễn Lê Quốc Dũng – MSTK: 19028100778028.

Paypal

– Email: quocdungctt13@gmail.com

Thông tin liên hệ

– Sđt: 0937820544 Mr. Dũng

– Email: quocdungctt13@gmail.com

– Fanpage: https://www.facebook.com/Mua-chung-ahrefs

– Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/muachungahrefs/