Xrefs

ahrefs-image

Xhrefs Group Buy là một BigData rất lớn và phức tạp (chỉ đứng sau Google), một công cụ phân tích đối thủ cạnh tranh, phân tích lưu lượng truy cập, nghiên cứu từ khóa, nghiên cứu lưu lượng truy cập và trang xây dựng liên kết. Chủ yếu, Xrefs chứa rất nhiều thông tin có giá trị, vì vậy Ahrefs được SEOer ưa chuộng

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Ngân Hàng

– VietComBank: Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi Nhánh Bà Rịa
– Chủ TK: Nguyễn Lê Quốc Dũng – MSTK: 0531002541011.

– TechComBank: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi Nhánh Bà Rịa
– Chủ TK: Nguyễn Lê Quốc Dũng – MSTK: 19028100778028.

Paypal

– Email: quocdungctt13@gmail.com

Thông tin liên hệ

– Sđt: 0937820544 Mr. Dũng

– Email: quocdungctt13@gmail.com

– Fanpage: https://www.facebook.com/Mua-chung-ahrefs

– Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/muachungahrefs/