Skillshare

skillshare-image

Skillshare là một cộng đồng học tập trực tuyến được thiết kế cho cả học sinh và giáo viên về các kỹ năng trong thế giới thực. Những kỹ năng này được phát hiện và học hỏi thông qua sự trợ giúp của các lớp học dựa trên dự án. … Các chuyên gia đang sử dụng nền tảng làm giảng viên có thể dạy các kỹ năng bằng cách tạo và xuất bản một lớp.

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Ngân Hàng

– VietComBank: Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi Nhánh Bà Rịa
– Chủ TK: Nguyễn Lê Quốc Dũng – MSTK: 0531002541011.

– TechComBank: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi Nhánh Bà Rịa
– Chủ TK: Nguyễn Lê Quốc Dũng – MSTK: 19028100778028.

Paypal

– Email: quocdungctt13@gmail.com

Thông tin liên hệ

– Sđt: 0937820544 Mr. Dũng

– Email: quocdungctt13@gmail.com

– Fanpage: https://www.facebook.com/Mua-chung-ahrefs

– Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/muachungahrefs/