Crazy Egg

Crazy Egg là một ứng dụng trực tuyến cung cấp cho bạn các công cụ theo dõi mắt như Bản đồ nhiệt, Bản đồ cuộn, Lớp phủ và Confetti để theo dõi hoạt động của trang web. Điều này giúp bạn hiểu được lợi ích của khách hàng để bạn có thể tăng lợi nhuận từ trang web của mình.

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Ngân Hàng

– VietComBank: Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi Nhánh Bà Rịa
– Chủ TK: Nguyễn Lê Quốc Dũng – MSTK: 0531002541011.

– TechComBank: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi Nhánh Bà Rịa
– Chủ TK: Nguyễn Lê Quốc Dũng – MSTK: 19028100778028.

Paypal

– Email: quocdungctt13@gmail.com

Thông tin liên hệ

– Sđt: 0937820544 Mr. Dũng

– Email: quocdungctt13@gmail.com

– Fanpage: https://www.facebook.com/Mua-chung-ahrefs

– Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/muachungahrefs/